Computerspil


Computerspil afhængighed


Føles det som en afhængighed af computerspil?

Computerspil er i dag en integreret del af mange unges hverdag, men for nogle unge tager spillet overhånd med negative konsekvenser til følge.

På Det Gode Liv får vi mange henvendelser fra bekymrede forældre og unge der føler behov for hjælp til et problematisk forbrug af computerspil. (også betegnet som: afhængighed af computerspil)

Problematisk forbrug af computerspil

– Hvorfor hedder det: “Problematisk forbrug af computerspil”?

Nogle vil nok kalde det: “computerspil afhængighed” eller “afhængig af computerspil”, men selvom den unge spiller meget computer, findes der ikke en decideret diagnose, som hedder computerspilsafhængighed.

Vi anerkender at forbruget af computerspil, for nogle unge, kan være problematisk og tilbyder således at hjælpe den unge med at identificere problemet.

Konsekvenser af det store forbrug

– Hvad er konsekvensen af “Problematisk forbrug af computerspil”?

Computerspillet kan skabe voldsomme konflikter imellem de unge og deres forældre.

For nogle computerspillere har et problematisk forbrug resulteret i alvorlige konsekvenser personligt og socialt, såvel som uddannelsesmæssigt. For de pårørende kan konsekvenserne være utallige konflikter og bekymringer om fremtiden for computerspillerne.

Vi oplever at nogle unge er på vej til at fravælge – eller allerede har fravalgt:

  • Uddannelse
  • Social omgangskreds
  • Fritidsinteresser

– til fordel for computerspillet.

Tag telefonen og ring 72 100 800 og få hjælp allerede idag !

Effektiv døgnbehandling af unge over 18 !