Brorup

Det Gode Liv
Vejlevej 21 - 6650 Brørup

Fysiske rammer

Det Gode Liv Brørup

Hos DGL Brørup får du dit eget værelse og deler badeværelse med 2-3 andre klienter. Der er fælles arealer så som opholds- og spisestuer.

Der serveres mad lavet af vores egen kok, og enkelte steder og i weekender står klinterne selv for at planlægge og lave lækker mad.

Du møder venlige og nyistandsatte rammer, som gør opholdet hyggeligt, og alle steder har vi forsøgt at lave indretningen så hjemmelig som muligt, og ikke som et hospital eller institution. 

Vi ligger i naturskønne områder med mulighed for at opleve dyr på tæt hold, og masser af gode gåture i enestående natur.

Din sikkerhed

Det Gode Liv Brørup

Faglighed er i højsædet i al behandling og rådgivning hos DGL. Alle medarbejdere er specialuddannede indenfor hver deres område.

Alle DGL’s centre er der desuden fast tilknyttet sygeplejersker som har den primære dialog med DGL’s læger, psykolog, psykiater. Terapeuter er altid fysisk tilstede, dog kan kontakten også foregå online med special personale.

På behandlingscentret DGL, bliver du mødt af personale, der selv har været i samme situation som dig. Vi møder dig med empati, og højt fagligt niveau. Her er ingen rullende øjne eller bedrevidenhed, men et trygt og motiverende miljø, hvor vi sammen arbejder for, at alle klienter igen får (Det Gode Liv.)

Behandling

Døgnbehandling

Døgnbehandling er en god løsning, når ambulant behandling ikke er tilstrækkeligt. Behandlingstilbuddet er for borgere, som har udfordringer i eget hjem, eller står helt uden bopæl. Under dit ophold på DGL  Brørup er du væk fra dine sædvanlige dagligdags problemstillinger, udfordringer og kan koncentrere dig helt om at få et godt liv uden rusmidler. I behandlingsforløbet får du ro til, at arbejde med andre problemstillinger så som socialpsykologiske udfordringer og bolig-, arbejdsforhold.

Ambulantbehandling

Hos DGL tilbyder vi i Brørup rådgivning og behandling til helt almindelige danske borgere, der har udviklet misbrug af alkohol, hash, kokain, medicin, købetrang eller lider af ludomani.

Alle vores forløb er ambulante, hvilket giver mulighed for at bo hjemme og passe hverdagens forpligtelser, så som arbejde-, fritids- og familieinteresser, mens behandlingen foregår.

Påørendebehandling

Et pårørende ambulant behandlingsforløb hos DGL Brørup giver pårørende mulighed for at få indsigt, forståelse og det at kunne komme videre, og arbejde med egne udfordringer.

Abstinensbehandling

I den medicinske abstinensbehandling på Det Gode Livs afsnit hertil, hjælper vi misbrugeren igennem abstinenserne på smertefri en måde som muligt. Dette kan også foregå ambulant i samarbejde med egen læge og vores sygeplejersker.

Efterbehandling

Der afholdes efterbehandling hos DGL Brørup den første lørdag i hver måned, hvor man i 12 måneder efter sin endte behandling kan komme og få råd og vejledning til de udfordringer, man møder når man er afsluttet primær. Dette gøres også, efter behov og henvendelse.