Afhængig af hash?
Afhængig af hash?

Afhængig af hash? Hash er det man kalder for et ”gateway drug” forstået på den måde, at det åbner porten…