Call me

Sådan konfronterer du en alkoholiker

Det er tæt på umuligt for en alkoholiker selv at kunne overskue en i alkoholbehandling – derfor kommer det naturlige spørgsmål, hvordan får man en alkoholiker til at søge behandling? I de allerfleste tilfælde er det familie, børn eller arbejdsplads, der konfronterer misbrugeren til at søge hjælp til sit alkoholproblem.

Indsatsen er en afvejning af fordele og ulemper. Derfor er langt den største enkeltgrund til at alkoholikere vælger behandling da også, at partner/ægtefælle stiller alkoholbehandling, som en betingelse for fortsat partnerskab/ægteskab, eller arbejdspladsen gør det klar at der kun er en fortsat arbejdsplads, hvis misbrugeren gennemfører en behandling.

Det er konsekvenserne ved at sige nej til behandling – der i sidste ende giver et ja til behandling.

Vejledning til konfrontation af en alkoholiker

  1. Konfronter ikke alkoholikeren når personen er meget beruset. Det bedste tidspunkt er dagen derpå, eller når alkoholikeren er vågnet op af en beruselse.
  2. Brug et papir og skriv ned hvad du vil gerne sige, på den måde er du sikker på at få alt det med som du gerne vil sige i situationen, og ikke glemmer noget.
  3. Kom med nogle eksempler på hvordan alkoholikerensopførsel og væremåde er uacceptabel. Eksempler kan være. spirituskørsel, svigtede aftaler, opfylder ikke sine forpligtelser, pinlig opførsel, at vedkommende bruger grimt sprog, urimelig og ubehagelig opførsel, og lignende situationer.
  4. Forklar klart og tydeligt, eksempelvis ud fra hvad du har skrevet ned, hvordan alkoholmisbruget påvirker dig, detkunne eksempelvis være: at du er utryg, at du bliver pinlig berørt når I er ude, at du bliver frustreret og vred når aftaler ikke overholdes, at du er bange for hvordan børnene, andre pårørende, berøres af drikkeriet og den opførsel som alkoholikeren udviser.
  5. Forklar hvad det er du savner I jeres forhold,som har haft konsekvenser pga. drikkeriet, og gør alkoholikeren opmærksom på at du ser af positive muligheder i fremtiden, såfremtalkoholikeren vælger at gå i behandling.
  6. Diskuter aldrig om misbrugeren er alkoholiker eller ej. Så tager diskussionen en drejning som ikke fører til noget. Men forklar at alkoholikerens drikkeri er fuldstændig uacceptabelt for dig.
  7. Hvis du har besluttet dig for at stille krav om behandling, er det vigtigt at du fremlægger ét og kun ét behandlingstilbud – som ikke er til forhandling. Dette skal du have afklaret med et behandlingscenter som du har valgt, økonomien skal være på plads, og evt. fri fra arbejdspladsen skal være på plads med arbejdsgiveren, så der på den måde ikke er nogen smuthuller for alkoholikeren, som vi søge undskyldninger af enhver art, i denne situation.
  8. Du må ikke stille ultimatummer eller konsekvenser op som du ikke er villig til bagefter at tage konsekvens af. Det er meget vigtigt, for at det ikke ender med tomme trusler.
  9. Jo flere familiemedlemmer eller nære pårørende, og også gerne arbejdspladsen der inddrages, bedre er chancen for succes. Det er meget vigtighed, at alle deltagere er enige om målet for konfrontationen. Hold et møde sammen med de andre deltagere, så i er nået til enighed, og fælles fodslag inden konfrontationen.
  10. Kontakt Det Gode Liv Behandlingscenter inden du/I konfronterer alkoholikeren. Det er fornuftigt at drøfte den forestående intervention med en professionel misbrugsrådgiver for råd og vejledning. Og overvej om det er hensigtsmæssigt at en medarbejder fra Det gode Liv burde deltage, som hjælp og støtte til at få succes med konfrontationen.

Kontakt Det Gode Liv på : +45 72 108 323

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *