Call me
Pårørende til en alkoholiker

Alkoholafhængighed er hårdt ved familien. Familiemedlemmer til en alkoholiker oplever ofte selv, en vis form for psykisk lidelse, i form af angst, depression eller stress. Emotionelle symptomer, som skam eller ulykkelighed vil også oftest være gældende.

Personen med alkoholafhængighed, vil prøve at beskytte familien fra indvirkningen af alkohol. Det gør personen ved at tage afstand. Afstanden kan foregå på flere forskellige måder. Både ved at være mindre hjemme, eller ved at skjule sig i eget hjem, og ikke deltage i familiens aktiviteter. Desværre gør afstanden meget lidt for at hjælpe familien.

Selvom personen med alkoholafhængighed, fjerner sig fra dagligdagens billede, vil han/hun dog stadig forårsage følelsesmæssig påvirkning hos de pårørende, samtidig vil forsømmelse også have negativ indflydelse.

Problemer som skyldes alkoholmisbrug, løser ikke sig selv. Det er derfor vigtigt at familien søger hjælp. Dette kan eksempelvis gøres via Al-Anon møder, eller via et ambulant forløb med en terapeut.

Den primære løsning vil være at få den afhængige til at gå i behandling, det kan dog være svært at overtale en misbruger til selv at søge hjælp, man kan derfor benytte sig af de muligheder der er for pårørende, til at få råd og vejledning.

Pårørende lider ofte af mentale helbredsproblemer, efter længere tids involvering i et misbrug.
Det vigtigste er, ikke at give op, men derimod at finde styrken til, at få den nødvendige hjælp.

Ressource – & behandlingscentret Det Gode Liv, tilbyder både døgnbehandling og ambulantbehandling til misbrugsramte, såvel som ambulantbehandling til pårørende.

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *