Call me
Misbrug forbindes med traume

Ordet (traume) kan ofte misforstås. Der findes mange forskellige former for traume, og det kan have meget forskellig indvirkning fra person til person. For mest succesfuldt at stoppe et misbrug, er det vigtigt, at man opsøger det/de problemer der ligger til baggrund for misbruget. Det er derfor også vigtigt at kende definitionen af traume.

Traume kan være både fysisk og psykisk. Nogle gange kan en enkelt oplevelse være nok, til at forårsage traume. Som eksempel hvis man har været udsat for et voldeligt overgreb. Selvom en sådan oplevelse, muligvis kun strækker sig over kort tid, kan det være et meget afgørende øjeblik i en persons liv, og i dennes udvikling fremadrettet.

I andre tilfælde kan traume stamme fra gentagende handlinger. Dette omfatter ofte personer, som har været udsat for mishandling og psykisk vold i hjemmet.

Ordet PTSD (Posttraumatisk stresslidelse) forbindes med personer, som har været udsat for en livstruende situation eller oplevelse. Hændelsen genopleves gennem påtrængende minder, og tilbagevendende mareridt.

En person som oplever traumer, vil naturligt finde måder at takle dette på. Selvom der findes sunde måder at håndtere et traume på, er disse ikke altid tilgængelige eller åbenlyse for den enkelte. Som et resultat af dette, vender mange sig mod alkohol og stofmisbrug, som den eneste måde at takle traumet på.

Personer som lider af både traume og afhængighed, kan opleve en lang række ubehagelige bivirkninger. Selvtillid og selvværd er ofte ikke tilstedeværende. Nogen oplever samtidigt flashbacks, mareridt, søvnløshed, kronisk vrede og træthed.

Tilsammen styrker alle disse symptomer, behovet for selvmedicinering. Alt for ofte udvikler uhåndteret traume sig til misbrug af alkohol og stoffer, hvilket kun vil forværre de lidelser man allerede måtte have.

Som en del af døgnbehandlingen, på behandlingscentret (Det Gode Liv) arbejder vi med de årsager, der måtte ligge til baggrund for misbrug. Dette oplever vi, som den mest succesfulde metode, at bekæmpe misbrug på.

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *