Bent Kidmose

Bent Kidmose

Bent Kidmose, Leder for offentlige tilbud

Info om Bent

Alder: 66 år

Arbejdsområde: Ledelse og koordinering

Lokation: Brørup

Uddannet pædagog lederuddannelser indenfor det offentlige samt terapeutisk efteruddannelse.

Bent Kidmose sidder både på kontoret i Gjerndrup og på forsorgshjemmet i Føvling. Han varetager en væsentlig del af kommunikationen med de offentlige instanser og er med til at kvalitet sikre indsatserne indenfor den lovgivningsmæssige ramme – SEL § 110 og SUL § 141, herunder kommunikationen med Socialtilsynet og opdateringen på Tilbudsportalen. Han deltager i den strategisk udvikling af tilbuddene.

Bent har mange års erfaring fra det offentlige, både amt, kommune og kriminalforsorg. Sidst 13 år som Centerleder på et kommunalt misbrugscenter, hvor han har været med til at udvikle et offentligt tilbud, med både værested, halvvejshuse samt medicinsk og social behandling af alkohol og stofmisbrugere. I hans fritid er han ivrig lystsejler og har sejlet både i Middelhavet og Fransk Polynesien.

Personligt citat:
Jeg er optaget af at medvirke til udvikling af en professionel virksomhed, med respekt for den lovgivningsmæssige ramme og det enkelte menneske, -hvor ordentlighed og faglighed er kendetegnende for alt hvad vi foretager os.