Anonyme alkoholikere

Skrevet af: Psykoterapeut - Peter Flink Larsen

Hvad er anonyme alkoholikere?

Anonyme alkoholikere forkortes AA og er et fællesskab som bruges i hele verden. Fælleskabet er for alkoholikere som gerne vil forholde sig anonyme, men samtidig har brug for at tale med nogen, som gennemgår de samme ting som én selv. AA møder er hverken terapi eller behandling, men derimod hjælp til selvhjælp. 

Anonyme alkoholikere lader sig inspirer af hinandens fortællinger om et liv med alkoholafhængighed. Hensigten er at hjælpe hinanden til at forblive ædru, og leve et godt liv uden alkohol. I en verden hvor mange er uforstående overfor alkoholafhængighed, kan det være rart at blive hørt og forstået af mennesker som har gennemlevet flere af samme ting.

AA møder er et fordomsfrit sted for alkoholikere som gerne vil være anonyme. Her er der plads til at fortælle sin historie, og lade sig inspirer til endnu en dag uden alkohol.

Hvornår afholdes der AA møder

AA møder afholdes hver eneste uge. Møderne foregår i mange forskellige danske byer, hvilket giver mulighed for at deltage hvor end man kommer fra. Dagene for møderne kan variere, dette kan dog give mulighed for at deltage flere gange i ugen, hvis man bor tæt på enkelte af de byder hvor der afholdes AA møder.

Hver uge lægges der nye tider ind på AA, hvor man kan se hvor og hvornår møderne foregår. AA møder kan være et fantastisk værktøj til at vedligeholde sin ædruelighed efter endt alkoholbehandling.

Under Corona pandemien kan der forekomme ændringer i tiderne. Nogle møder vil være aflyst, og i stedet erstattet af online AA møder. Ifølge AA efterkommer de myndighedernes forbud mod forsamling så længe restriktionerne står på.

Historien bag fællesskabet

Det verdensomspændende fællesskab anonyme alkoholikere blev dannet i 1935. Siden da har mænd og kvinder delt erfaring, styrke og håb med tanke på et bedre og ædru liv.

Stifterne af AA er Bill Wilson børsmægler i New York og lægen Bob Smith i Akron i Ohio. Begge de to herre var alkoholikere og ønskede at dannet et fællesskab, som skulle hjælpe dem selv og andre med at forblive ædru.

AA skulle være frit for alle, og være et sted hvor mennesker fordomsfrit kunne mødes. 

Anonyme alkoholikere

Anonyme alkoholikere og deres værdier

Anonyme alkoholikere prioritere anonymitet meget højt. Det kræves intet medlemskab at deltage, og der opbevares ingen oplysninger om de deltagende. Alt det kræver er et ønske om at holde op med at drikke alkohol. Dette ønsker AA at opnå gennem hjælp til selvhjælp. 

AA består primært af frivillige som oftest leder møderne. Der er dog ingen der bestemmer, men det er ganske normalt med en ordfører. Anonyme alkoholikere har dermed ingen ansatte eller professionelle indenfor fagområder. Alle er lige og alle basere sin viden på personlig erfaring.

Ved AA møderne er det normalt at nytilkomne er i fokus. Det er dem der kræver den største hjælp og anerkendelse. Længerevarende tilkommere af anonyme alkoholikere kan tiltræde en rolle som sponser, hvis personen har erfaring med ædruelighed. Som ny i fællesskabet AA, er det en god idé at have sig en sponser.

De 12 trin i AA

I fælleskabet anonyme alkoholikere arbejder man primært ud fra 12 trins programmet. For at gøre fremskridt anbefales det at nærstudere disse trin. Læs mere om de 12 trin her – dkaa.dk/12-trin

Der findes dog ingen evidens for at 12 trins programmet virker. Man bør derfor via egen erfaring drage en konklusion ved sin oplevelse af programmet.

Tilslut dig anonyme alkoholikere

Uanset om man har været i behandling eller ej, der det en god idé at deltage i AA møder. Ved anonyme alkoholikere mødes alle med forståelse og respekt, det samme som ved alkoholbehandling. Det kan dog være svært at finde den form for forståelse fra mennesker som ikke selv har haft alkoholafhængighed tæt på kroppen.

Anonyme alkoholikere har deltagelse fra mennesker med alle salgs baggrunde. Her dømmes man ikke på hvordan man ser ud, eller hvor man kommer fra. Tværtimod står man sammen om at holde sig ædru, og hjælpe andre til at opnå ædruelighed. Der findes altså dermed ingen regler for deltagelse i AA, udover et ønske om at holde op med at drikke.

For at behandle alkoholisme er det bedst at vælge et behandlingscenter som tilbyder alkoholbehandling. Hos Det Gode Liv har vi  meget effektiv døgnbehandling, som både byder på gruppeterapi og individuel terapi. I den individuelle terapi arbejdes der meget med årsagerne som ligger til grund for alkoholafhængighed. 

Vil du vide mere om Anonyme alkoholikere?

Læs mere om AA møder, de 12 trin og meget andet på AA’s hjemmeside

Anonyme Alkoholikere I Danmark

Find AA møder her

Har du spørgsmål til os?

Har du spørgsmål angående behandling, anonyme alkoholikere eller har du brug for hjælp, råd  eller vejledning. Send os en besked, og vi vender tilbage hurtigt muligt.