Abstinensbehandling


Abstinensbehandling / Afrusning


At stoppe med at alkohol/medicin/stoffer giver de fleste misbrugere abstinenser.

Den alvorlige form for abstinenser, delirium tremens, kan opstå hvis abstinenserne er meget voldsomme og tager overhånd. I denne tilstand, som er meget alvorlig, optræder syns hallucinationer – ser ting, der ikke er der – voldsom angst og uro, forvirring og lignende.

Nogle misbrugere oplever abstinenskramper, hvor alle muskler kramper, og man mister bevidstheden. Abstinenskramper kan være direkte livstruende

I den medicinske abstinensbehandling på det gode livs afsnit hertil, hjælper vi misbrugeren igennem abstinenserne på så smertefri en måde som muligt

Hos Det Gode Liv ankommer du i ny renoverede lokaler, hvor alle faciliteter er moderne, men med et afsnit til abstinensbehandling/ afrusning.

Afrusning kan gives som selvstændig anonym behandling – direkte på vores center, via vores egne læger.

Afrusning for opiater (fx, morfirn, herion) skal gå og opstartes via det lokale misbrugscenter, hvor man kan henvende sig og skal modtage behandlingopstart indenfor 14 dage. Vores lægeteam kan så overtage nedtrapningen ved overdragelse fra misbrugscenteret. DGL kan være behjælpelige med dette.