Behandling af kokainmisbrug

Behandling af kokainmisbrug

”Indtagelse af kokain blandt unge i Danmark er tiltagende“ Sådan skrev politikken i 2020, efter man i en undersøgelse måtte konstatere, at 24.600 unge i alderen 15-25 havde taget kokain mindst én gang den seneste måned. Ydermere viste undersøgelse også, at dette faktisk næsten var en fordobling, ift. samme undersøgelse foretaget i 2014.

Kokain i Danmark er blevet stærkere

Sundhedsstyrelsen har tidligere advaret om, at den kokain som kommer ind i Danmark, er blevet stærkere, og dermed også langt farligere at indtage. Kokainens renhed har altid været uforudsigelig. Man estimerer, at den gennemsnitlige renhed tidligere lå på 37%. Denne er dog senere hen steget til 60%.

Risikoen ved denne uforudsigelighed, er i værste tilfælde overdosering, som kan lede til dødsfald. Tidligere misbrugere nævner bl.a. at man tydeligt kan mærke, når man har fået noget som er væsentligt stærkere end normalt. Hjertet begynder at hamre derudad, hovedet koger, og kroppen føles urolig.

Flere og flere unge opsøger behandling af kokainmisbrug

Generelt set er det blevet mere normalt, at tale om misbrugsbehandling, end det tidligere har været. Tabuet findes endnu, men ikke i samme grad som tidligere. Dermed er der også flere, som søger tilbud udenfor egen kommune, og i sidste ende vælger et privat behandlingscenter til behandling af kokainmisbrug.

En undersøgelse foretaget af sundhedsstyrelsen pr. 2015, viste at ca. 16.500 personer havde indgået i stofmisbrugsbehandling netop dette år. Dog viste undersøgelsen kun tal fra kommunerne, og ikke fra private behandlingscentre. Man tør derfor godt antyde, at disse tal har været væsentligt højere.

Hvordan foregår behandling af kokainmisbrug?

Behandling af kokainmisbrug kan foregå på flere måder. Oftest er der to muligheder. Enten ambulant eller døgnbehandling. Der vil også være mulighed for, at lave en kombinationsbehandling. 

Kokainmisbrug kræver ofte døgnbehandling og behandlingen tager typisk 6-8 uger. Behandlingen er intensiv, og er en kombination af gruppeterapi og én til én terapi. 

I behandlingen møder man nye mennesker, som er samme sted som én selv. Dette er faktisk en meget vigtig del af døgnbehandling, og noget som giver stor indsigt i afhængighed. Mange misbrugere føler sig alene, og netop derfor er det utroligt givende, at føle støtte fra andre i samme position.

Spørgsmål?

Telefonen er altid åben. Ring anonymt døgnet rundt.