Hvad er ambulant behandling?

Hvad er ambulant behandling?

Der findes mange behandlingstyper indenfor misbrugsbehandling. Samtidig er det meget forskelligt hvordan behandlingen foregår, og hvilke metoder der bruges. Ambulant behandling betyder at man ikke er indlagt eller indskrevet under sin behandling. Udtrykket bruges ofte i forbindelse med sygehusvæsenet.

Hvordan foregår ambulant behandling?

Under ambulant behandling, tilpasses behandlingen efter klientens hverdag og arbejde. Det betyder dermed at man fortsat kan bo hjemme, passe sit arbejde og andre forpligtelser, mens man går i misbrugsbehandling.

Hos behandlingscenter Det Gode Liv, foregår ambulant behandling som 1-1 terapi. Forløbet er altså dermed individuelt og uafhængigt af andre end klienten selv, og den tilknyttede behandler.

At forløbet er individuelt, kan være en fordel for dem, som gerne vil forblive 100% anonyme. Nogle mennesker har samtidig nemmere ved at åbne op, når de kun skal forholde sig til terapeuten.

Hvilke metoder bruges i ambulant behandling

Rigtig mange mennesker har svært ved, at håndtere og kontrollere egne følelser. Alkohol, stoffer og spil kan derfor blive en flugtvej fra de tanker og følelser som man ikke ønsker at konfrontere. Et misbrug udvikles når man gennem længere tid, har brugt rusmidler som en flugt fra virkeligheden.

Man skal derfor i ambulant behandling lære, at håndtere sin tanker og følelser, så man ikke lader sig styre af disse. På den måde styrkes man til at håndtere fremtidige situationer, som tidligere ville have ført til brug af rusmidler.

At forberede egen livskvalitet ved at styrke selvrespekt og selvværd, er en vigtig del af ambulant behandling. Psykisk trivsel er meget afgørende for, hvordan vi har det som mennesker. Opbyggelse af et ødelagt selvværd, kan spille en stor rolle i kampen mod misbrug.

Hvordan opstartes ambulant behandling?

Et ambulant forløb kan opstartes relativt hurtigt, og oftest inden for få dage. Alle forløb begynder med en grundig udredning af misbruget og kortlægning af behandlingen. Hertil afklares målsætning og forventning ved forløbet. 

Der forekommer ingen binding ved første samtale. Det er nemlig her der forventningsafstemmes, og afklares om ambulant behandling er realistisk for den enkelte klient.

Har du overvejet ambulant behandling, eller er du pårørende til en der har. Kontakt os allerede i dag, for at høre nærmere. Vores kompetente misbrugsrådgivere, sidder klar til at hjælpe, rådgive og vejlede. 

Det Gode Liv, har hjulpet mange til et bedre liv, uden stemningsændrende rusmidler, og vi kan også hjælpe dig. Det er ikke en skam at have et misbrug, men det er en skam ikke at gøre noget ved det.

Spørgsmål?

Telefonen er altid åben. Kontakt os anonymt døgnet rundt.