Effekten af misbrugsbehandling

Effekten af misbrugsbehandling

At være afhængig af alkohol, stoffer, medicin eller pengespil kan være altødelæggende, både for ens fysiske tilstand men også for ens mentale tilstand. Det er derfor meget vigtigt at opsøge misbrugsbehandling.

Alkoholisme øger risiko for sygdom og psykisk sygdom

Alkohol siges at være det farligste rusmiddel, man kan putte i sin krop. Et stort overforbrug gennem en årrække, vil nemlig ikke kun forringe eller ødelægge mange af kroppens organer, men det kan også have store konsekvenser for ens psykiske tilstand, hvor chancen for at udvikle eksempelvis depression, vil blive større.

Alkohol har forskellig virkning fra person til person. De fleste mennesker vil ved en promille på mellem 1,5 – 2,9 begynde at få det skidt, og nå en tilstand af bevidstløshed. Men når man er vant til at drikke store mængder alkohol, vænner kroppen sig til dette. Dette kaldes toleranceudvikling.

Det er derfor ikke unormalt, at en alkoholiker kan have en promille på mellem 3-4, og stadig være funktionel, hvilket for en person, som ikke er vant til at drikke så meget, vil være en dødelig promille.

Alkoholafhængighed kræver afrusning

Alkoholisme, såvel som andre misbrug, kræver misbrugsbehandling. I døgnbehandling gennemgår man først og fremmest en afrusningsfase, hvor man ved hjælp af medicin foretager en udtrapning. Dette er en utrolig vigtig fase, som skal udføres til perfektion. Afrusning foretages hvis nødvendigt.

Abstinenserne kan være forskellige fra person til person. Det er dog vigtigt at være under opsyn når der foretages afrusning. Abstinenser kan i værste tilfælde, medføre abstinenskramper og hallucinationer.

Effekten af misbrugsbehandling

Når afrusningen er overstået begynder behandlingsprocessen, som er en kombination af undervisning, gruppeterapi og individuel terapi. Behandlingen er samtidig en genopbygningsfase, hvor moderat motion, ernæring og socialt samvær også indgår.

Misbrugsbehandling af diverse afhængigheder er stærkt undervurderet, dette gælder både døgnbehandling, efterbehandling og støttegrupper. Mange personer som lider af et misbrug, ser det som en byrde, at tage tid ud af den travle hverdag, for at få styr på sit liv. Man er nødt til at erkende at man er magtesløs overfor sin afhængighed, er derefter bør man vælge misbrugsbehandling.

At komme en afhængighed til livs, er hårdt arbejde, og kræver oftest en hjælpende hånd. Derfor tilbyder Det Gode Liv effektiv misbrugsbehandling både til misbrugere og til pårørende. Tidligere klienter af Det Gode Liv, nævner at valget om at gå i misbrugsbehandling var den bedste beslutning de kunne have truffet.

Kontakt Det Gode Liv allerede i dag. Vi sidder klar med hjælp, rådgivning og vejledning.

Spørgsmål?

Telefonen er altid åben. Kontakt os anonymt døgnet rundt.