Misbrugskonsekvenser for pårørende

Misbrugskonsekvenser for pårørende

At kæmpe med et misbrug eller en afhængighed, anses af mange som værende et individuelt problem. Overforbrug af rusmidler har muligvis en større ødelæggende effekt på selve brugeren, men mange tager ikke med i deres overvejelser, at de pårørende oftest er lige så hårdt ramt, om ikke fysisk, så psykisk. 

Misbrug af rusmidler går hårdt ud over familien. Som pårørende til en misbruger, er det ikke unormalt at få psykiske lidelser såsom, stress, depression, angst m.m. ovenpå flere traumatiske oplevelser, eller psykisk vold over en længere periode.

Børn bliver hårdt påvirket

Afhængighed i familien går også hårdt ud over børnene. Børn som tidligt udsættes for traumatiske oplevelser, af en forælder som ofte eller konstant er påvirket af rusmidler, har større sandsynlighed for at lide under dette senere i sit liv.

Disse børn har også selv større chance for, at udvikle afhængighed overfor enten stoffer eller alkohol i sit voksenliv. Mens børn udvikler deres personlighed, er de ekstra sårbare, og meget påvirkelige, hvilket leder til større sandsynlighed for at gentage den adfærd, de selv har været udsat for.

Hvordan motiverer man en misbruger til at vælge behandling?

Det er en svær situation som pårørende, at skulle overtale eller motiverer en misbruger, til at gå i behandling. De fleste som har prøvet, bliver oftest mødt med benægtelse, trodsighed, og tomme løfter.

Det kan diskuteres hvilken metode der fungere bedst, da det ofte vil være individuelt. Det er dog en fordel at bruge sine følelser til at sætte ord på hvordan, man som pårørende bliver berørt af afhængigheden.

Involver gerne flere nærtstående personer, og afhold en intervention. På interventionen er det vigtigt at alle får lov at tale. Lad gerne ordet gå på runde, og fortæl hver især hvordan i påvirkes af afhængigheden. Formålet med en intervention er altid, at der skal ske en forandring eller en drastisk ændring. I dette tilfælde vil det være et valg, om at få professionel hjælp ved at gå i behandling.

Rådfør dig med os

Som pårørende til en misbruger, kan man rådføre sig med Det Gode Liv. Vi hjælper med at klæde dig godt på, til at tage den svære samtale.

Hos Det Gode Liv tilbyder vi Pårørendebehandling, som et efterfølgende tilbud til pårørende af en misbruger, som har været i døgnbehandling. Det er vigtigt at man får indsigt i sygdommen, for at få den nødvendige forståelse. Formålet er at alle skal have det godt, før at familien kan blive hel igen.

Spørgsmål?

Telefonen er altid åben. Ring anonymt døgnet rundt.